ลิฟต์​

ลิฟต์ & บันไดเลื่อน​

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหน้าตาของอาคารสมัยใหม่ไม่ใช่บริเวณหน้าอาคาร แต่เป็นประตูลิฟต์  การตกแต่งลิฟต์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและความปลอดภัยช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้ ราคาการตกแต่งห้องลิฟต์นั้นแทบไม่ถึง 0.5% ของราคาลิฟต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าการติดตั้ง (เจ็ดชั้นขึ้นไป) ด้วย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการใช้วัสดุคุณภาพสูงเทียบกับประโยชน์ใช้สอย 60% ของกำลังการผลิตของเราคือการผลิตสินค้าให้วงการลิฟต์ ซึ่งเราได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งบริษัท ในปัจจุบัน เราผลิตสินค้าให้กับบริษัทลิฟต์นานาชาติหลายแห่ง รวมถึงผู้รับเหมารายย่อยของพวกเขาด้วย​

ติดต่อเรา

61/271-272 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

© HWA LIN ALL RIGHTS RESERVED

กระบวนการการผลิตทั้งหมดของบริษัทฮวา หลินฯ มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราต้องการการบำรุงรักษาน้อย และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%  เรามุ่งมั่นจะรักษาโลกของเราให้สะอาด